Bố Trẻ Con - Trịnh Đình Quang
Thèm Yêu - Vicky Nhung
Anh Không Níu Kéo 5 - Lâm Chấn Huy
Chia Tay Tuổi Học Trò - Hồ Quang Hiếu
Love You Want You - Lip B