Tự Thương Lấy Mình - Võ Kiều Vân
Chờ Anh Nhé - Nguyễn Hoàng Dũng, Hoàng Rob
Thế Giới Thứ 4 (Tự Yêu Chính Mình) - Chi Dân
Anh Đơn Giản Lắm - Hồ Việt Trung
Thèm Yêu - Vicky Nhung