Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương
Yêu - Khắc Việt
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - Sơn Tùng M-TP
Trách Ai Bây Giờ - Đông Nhi
Tự Thương Lấy Mình - Võ Kiều Vân