Mình Là Gì Của Nhau - Lou Hoàng
Như Phút Ban Đầu - Noo Phước Thịnh
Em Là Cô Dâu Đẹp Nhất - Châu Khải Phong
Part Of Me (Vietnamese Ver.) - LIME
Give Me Your Love - Bảo Thy